Hlavní myšlenkou letošního, již 18. ročníku letních výtvarných dílen je vytváření neobvyklých, produktivních setkání umělců napříč generacemi, zprostředkování dialogu mezi autory hledajícími odlišný smysl a cíl umělecké tvorby. Na mikulovském zámku tak bude v létě společně tvořit sedm umělců – tři z nich ve věku pod 30, další tři nad 60 let. Skupinu tradičně doplní studentka umělecké školy v roli technické asistentky.