Obsahem jubilejního 25. ročníku MAS v roce 2018 by měla být tři základní výtvarná média současného umění. MALBA / FOTOGRAFIE / OBJEKT /. Z těchto základních tří výtvarných oborů najít a vybrat v České republice vždy jednoho renomovaného umělce, který má již přesah se svou tvorbou za hranice České republiky. Úkolem – zadáním pro tyto vybrané účastníky MAS bude najít/ navrhnout ve svém oboru protějšky – umělce ze zahraničí. Ve výběru a zejména v technickém zabezpečení pozvání zahraničních umělců bude nápomocna produkce MAS. Dále pak jako každoročně navrhnout a pozvat jednoho technického asistenta – studenta v oboru umění, 1 teoretika umění, případně hosta.

Důvody rozhodnutí zpracovat a představit tento koncept jsou 1.: MAS je posledním a možná i nejstarším klasickým sympoziem tohoto formátu v ČR a snad i ve střední Evropě. Proto si tato instituce zaslouží opět zpracovat a uvést v život při 25. výročí jeho vzniku tento mezinárodní projekt. 2.: Město Mikulov bylo a opět se stává místem a křižovatkou setkávání lidí ze všech koutů světa, lidí různého kulturního, politického, sociálního a náboženského vyznání a názorů. Toto demonstruje nespočet jak oficiálních tak soukromých či osobních podujetí a setkání či zájem zajímavých osobností o samotné žití v tomto městě. Proto by i MAS mělo stále navazovat na tento fenomén malého města na jihu Moravy. Multikulturní fenomén, kterému samotné sympozium v novodobých dějinách města snad nejvíce pomohlo. 3.: Město Mikulov, pořadatelé, sponzoři a zejména místní občané byli až překvapivě odvážní a nebáli se podívat na současné podoby umění a pokusit se pochopit jeho filozofii ba někdy až pafilozofické směrování. Proto je opět potřeba jako na začátku nebojácně přivést na scénu MAS a do tohoto města prověřenou špičku současného umění u nás a pokud možno i adekvátní úroveň umělců ze zahraničí. A přímo tady na mikulovském zámku vytvořit určitou konfrontaci.

Přál bych si také, aby tento ročník byl zároveň ročníkem přelomovým a po 25 letech amatérského, až nadmíru profesionálního, lidského až perfekcionalistického, přešel již tento nesmírně užitečný a krásný nápad – tento celek – tato instituce a zejména ohromná Sbírka do rukou klidných odborníků pod dohledem a ve spolupráci s poradním sborem MAS. Dále pak byla i tímto ročníkem ukončena funkce garanta MAS a tu převzal na sebe řádný ředitel Sbírky a potažmo galerie umění města Mikulova. Přál bych si, aby i po další generace bylo s těmito duchovními i fyzickými výdobytky nadále zacházeno ve prospěch občanů města, kraje, státu, Evropy… Připomeňme si na závěr první a zásadní věty, které určovaly směr a vznik sympozia: „Posláním sympozia je především podpora kulturnosti prostředí a navázání na bohatou, osmset let trvající, historickou tradici. Tímto činem tak současní občané Mikulova zanechají budoucím generacím kulturní a historickou stopu.“ A další neméně důležitá věta: „Mikulov – město umění a vína“.

Kurátor: LIBOR LÍPA