Tradice Mikulovských výtvarných sympozií byla založena v roce 1994. Začátek byl celkem nenápadný. Vznikl „za vlahého večera při sklence vína v hlavě sochaře Nikose Artmutidise“ (jak je jeho počátek už téměř legendárně popisován). Původní záměr pořádat v Mikulově sochařská sympozia byl vstřícně přivítán zejména sochaři ze skupiny Tvrdohlavých – skupiny, která již jednou výrazně zasáhla do dějin českého umění (tehdy ještě za totality). Brzy se okruh účastníků začal rozšiřovat jak za hranice Tvrdohlavých, tak za hranice České republiky. S původně přátelské iniciativy vyrostla pevná organizační struktura, která ve spolupráci s Regionálním muzeem má v čele každého ročníku svého kurátora, profesionálního organizátora, i nadšenou podporu obyvatel města.
 
Vybraní výtvarníci se sympozia účastní na náklady pořadatelů, nejsou limitovaní tématem a v rámci možností ani materiálem potřebným k tvorbě. Důležitou podmínkou účasti je ponechání vytvořené práce – při zachování autorských práv – městu Mikulovu v jeho majetku jako součást budované sbírky. Systém volby kurátora jednotlivého ročníku (zpravidla je to jeden z účastníků ročníků předcházejících) zaručuje pokračování jisté kontinuity názorové, nicméně pomalu se měnící v závislosti na jemné nuanci rozdílu jednotlivých ročníků. Kurátor sympozia je umělec nebo teoretik umění (např. kunsthistorik, kurátor, galerista), který je na základě vlastního zájmu jmenován především z řad tvůrců proběhlého sympozia. Zvolený kurátor daného ročníku sestaví dle svého svobodného rozhodnutí skupinu 4 výtvarníků, která je dále doplněna 2 umělci nominovanými členy Odborné rady. Skupinu tradičně doplní technický asistent – student některé z výtvarných škol v České republice.