Milan Guštar (*1963) se zabývá interdisciplinárním výzkumem na pomezí vědy, techniky a umění, především matematickými principy v hudbě, zvukovém a vizuálním umění, teorií tónových soustav, organologií a elektroakustikou. V době studentských let na kolínském gymnáziu 1977–1981 získal pověst abnormálně nadaného matematika, tyto schopnosti stejně jako jeho zájem o hudbu a další vědní disciplíny mu otevřely cesty k jiným uměleckým formám, které nejsou ve světě klasického umění obvyklé. Jeho tvorba se tak zcela vymyká běžným měřítkům. Od roku 1987 vytváří performance, zvukové instalace, interaktivní zvuková pole, spolupracuje na filmových festivalech a mimo to i s jinými „klasickými“ umělci, např. s Davidem Černým, Jiřím Černickým, Petrem Svárovským. Žije a pracuje v Praze.

  

Kolínská výstava je koncipována jako dílo in situ, sestávající z jeho cyklu grafických prací, digitálních tisků a závěsných zvukových objektů. 

  

kurátor: Aleš Rezler