Malíř Milan Magni (1960) v novém cyklu vychází ze smyslové zkušenosti, která je v průběhu malířského procesu transformována v často zcela abstraktní formu. Autor ve svém expresivním a živelném projevu usiluje o zachycení toho, co pro něj znamenají obecně platné přírodní (pra)formy, jež on sám vnímá jako nositele zdrojů kosmické (pra)energie. Již uzavřená série stromů a květin – kytic, která je výběrem z tvorby vzniklé mezi roky 2021 až 2023, vyznívá jako metafora lidské existence, v níž se odráží vzpomínky a zrcadlí prožité emoce. Citlivost vůči proměnám přírody a smysl pro její přirozený řád jsou zachyceny také v objektech ze dřeva a keramiky.