Milan Maur, Doteky a rastry 5, 1983, kombinovaná technika na desce, 122 × 150 cm

Milan Maur – Nejisté sekvence děje

Autorovy subjektivní záznamy přírodních dějů zachycené důslednou metodikou doprovází často lyrické texty dokládající jeho autentický prožitek. Komplexní výstava prací z let 1982–2022 zahrne umělcovy přírodní koncepty a akční tvorbu v typologicky různých záznamech časově podmíněných jevů, ale i jeho zcela nová aktuální témata.

kurátoři: Denisa Kujelová, Ondřej Navrátil a Jana Písaříková

místo konání: Fait Gallery

 

 

Veronika Vlková – Tatínku_hrubý_a_zmenšený_final_ok

Matka a syn putují pěšky do Vídně. Po cestě vaří, myjí se, dívají se, ukazují si věci. Občas je to složité, jejich ruce jsou z kamene. Kroky jsou verše a pochod modlitba za zdravé vztahy. Bez ztráty humoru se snaží setřást vrstvy patriarchálního sedimentu usazeného na svých pažích, srdcích, rodu i krajině.

kurátorka: Marie Štindlová

místo konání: Fait Gallery MEM

 

 

Jiří Staněk – Brightness

Jas je atribut vizuálního vnímání, ve kterém se zdá, že zdroj vyzařuje nebo odráží světlo. Jestliže jas je atribut vizuálního vnímání, tak vizuální umění je jeho synonymem, spoléhajícím na kontext prostředí a pozorovatele. Site-specific instalace Brightness je snahou o zhmotnění prostředí jasu. 

kurátor: Jiří Dušek

architekt výstavy: Jakub Němec

místo konání: Fait Gallery PREVIEW