Milan Maur, Doteky a rastry 5, 1983, kombinovaná technika na desce, 122 × 150 cm

Autorovy subjektivní záznamy přírodních dějů zachycené důslednou metodikou doprovází často lyrické texty dokládající jeho autentický prožitek. Komplexní výstava prací z let 1982–2022 zahrne umělcovy přírodní koncepty a akční tvorbu v typologicky různých záznamech časově podmíněných jevů, ale i jeho zcela nová aktuální témata.

 

kurátoři: Denisa Kujelová, Ondřej Navrátil a Jana Písaříková