Projekt Ján je pátráním po muži, který během první světové války zmizel a dodnes je veden jako nezvěstný. Navzdory tomu, že čerpá z dobových archivů, z deníků vojáků nebo map a je zasazen do konkrétní historické etapy, nejde o historický dokument. Milan Mazúr nalezené reálné informace poeticky rekonstruuje a kombinuje se symbolikou a imaginací. Vzniká tak záměrně fragmentární svět, který ponechává „mnohé“ nedořečené. Důležité je to, co nelze vidět, ale na základě jistých indicií dedukovat nebo tušit. Divák se stává jistým způsobem také detektivem, na základě asociací a intuice spatřuje nejen různé perspektivy vidění, ale také nevidění. I když není umožněno jasné pochopení příběhu, přesto se jedná o strhující prožitek, jejž podporuje silné napětí a vizuální přitažlivost filmového obrazu. Součástí projektu je také samostatná publikace se stejnojmenným názvem Ján, která příběh a události přibližuje z několika dalších perspektiv. Kniha se objevuje také v samotném filmu a neplní zde jenom funkci rekvizity. Díky ní dochází k významovým prolnutím obrazu a textu, stává se nosičem dalších paralelních významových linií a interpretací Jánova příběhu. Ján je reálná i imaginativní postava, jež se objevuje i v dalších autorových dílech.

 

Program Brno Art Week sledujte na webu https://2021.brnoartweek.cz, kde bude vždy v čase konání akce zveřejněn odkaz na vybranou událost.