Milena Dopitová je významná česká konceptuální umělkyně, která přes výtvarná média, jako jsou film, fotografie, objekt, instalace nebo jejich kombinace, citlivě – přes osobní rovinu – přesahuje svá poselství do širších významů a souvislostí.

 

Název výstavy A to druhé přání? mluví o možnosti další volby i v případě, že první přání nevychází nebo nevyšlo. Jde o jakési optimistické uvědomění si dalších možných cest, které zde pro nás jsou. Toto uvědomění však nemusí byt hned jasně definovatelné – není nám dáno zadarmo –, jako v životě se k němu spíše dopracujeme časem nabytými zkušenostmi. Strach z neznámého, nejistota, ale i lidské touhy, důvěra, hra, propojování, růst nových hodnot, které přinášejí bezpečí, to všechno může být součástí, nástrojem uvědomění si našich dalších možností. Významů pro konkrétní díla ve výstavě může být z tohoto důvodu víc, prolínají se tak, jak se prolínají a proplétají jednotlivá média a „stavební materiály“ v konečných instalacích, které potom mohou tvořit jakýsi společný nástroj pro vyjádření určitých myšlenek.