Milena Dopitová ve svých instalacích propojuje slovní poetiku s cíleně zvoleným technickým médiem a rukodělnou prací. Multimediální video-instalace Kde jsem celý život byla? představuje citlivé téma lidského času, který je nám vymezen. Skrze postupně nabývané zkušenosti a nadhled dává prostor pro mnohovrstevnaté asociativní vnímání kvality života. Na jednu stranu tak autorka určitým způsobem diváka znejišťuje, zároveň však poskytuje obrovské množství podnětů a otázek k zamyšlení se nad zdánlivě banálními situacemi, osobními, často tabuizovanými intimními tématy, které se zásadně promítají do mezilidských vztahů a sociálních souvislostí.