Kolektivní přenos, 2014

Milena Dopitová, která se prosadila  již v průběhu devadesátých let 20. století jako výrazná protagonistka a první silná ženská osobnost nastupující  mladé generace, má mimořádnou pozici na české i mezinárodní výtvarné scéně. Vzhledem k dosavadní  po čtvrtstoletí systematicky rozvíjené a bohatě strukturované tvorbě by se dalo očekávat, že výstava bude retrospektivou. Opak je pravdou, výstava zahrnuje  práce z posledních let, nejstarší je z roku 2010 s názvem Ještě chvíli se zdržím. Instalace v MK se dotýkají  plynutí času, lidské touhy, přání  i osudového předurčení. Jedna z hlavních linií koncepce výstavy  akcentuje roli muže, například v projektu Dobrovolný hrdina. Jak je však pro autorku typické, přistupuje k němu po svém, bez patosu, se smyslem pro intimitu na jedné a určitým odstupem na straně druhé, avšak vždy s osobním prožitkem.  Zdá se, že se Milena Dopitová „Ještě  chvíli zdrží“,  protože má prostor ke komunikaci, který má lidský rozměr a který Miluje a přijímá.