Výstava Příště u vás představuje aktuální tvorbu multimediální umělkyně Mileny Dopitové. Dopitová vstoupila na uměleckou scénu po absolvování AVU na začátku devadesátých let jako výrazná autorka, a zároveň jediná žena umělecké skupiny Pondělí. Od té doby prezentuje na prestižních výstavách jak v Česku, tak v zahraničí. Samostatná výstava v Galerii MeetFactory nemá retrospektivní charakter; Dopitová využívá prostor a čas k řešení toho, co se děje tady a teď.

Stejně jako u předchozích projektů je i téma této výstavy těsně spjato s jejím osobním životem. V průběhu let získala její tvorba mnohé přívlastky. Bývá označována jako feministická, angažovaná či sociální, a přestože se takové interpretace ve vztahu k dílu Dopitové nabízí použít, její aktuální tvorba se svou výchozí intencí neliší od prvních projektů z devadesátých let. V jádru jejího zkoumání je obyčejný život, jeho individuální prožívání a všednodennost. Autorka k tématům přichází intuitivně: její dílo se nesnaží komentovat, analyzovat nebo podněcovat k činu. Dopitová je empatickou pozorovatelkou zaznamenávající své postřehy. Vlastními prostředky řeší stejná témata jako umělci a umělkyně nastupující generace, ať už se jedná o identitu, ekologii, předzvěst apokalyptických scénářů a touhu po jiném a lepším světě.

K výstavě připravené pro MeetFactory přistupuje Dopitová jako k celistvé instalaci, která začíná názvem výstavy a končí ve chvíli, kdy divák opouští prostory galerie. „Názvy jsou nedílnou a nezastupitelnou součástí jednotlivých projektů. Analyzují, posunují, vysvětlují, zpochybňují, zviditelňují téma. Slova mají velkou moc, baví mě kombinace jejich vjemů a dohledávání možných interpretací”1 uvádí autorka. Sousloví „Příště u vás” vytyčuje jako výhružku, která vytváří pocit nejistoty – stav na hraně mezi tím, zda se hrozba promění v realitu, nebo zůstane ve své latentní podobě.

Tato „básnířka prostoru”2, jak ji nepřímo označila historička umění Martina Pachmanová, staví velkoformátové, pozinkované sochy do lesklé formace, u níž není jasné, zda jde o útočnou, nebo obrannou pozici. Objekty jsou nám povědomé, jejich tvary důvěrně známe: po krátkém pozorování rozeznáme pant od dveří, vykrajovátko na cukroví a další běžné předměty z domácnosti. Nemůžeme si být jisti, zda představená kavalerie představuje hrozbu, nebo jen neškodně předvádí svou nadřazenost svými dominantními rozměry a ušlechtilým leskem kovu. Napětí a obava z toho, co přijde, je ve vzduchu.

Nezaměnitelná estetika díla Mileny Dopitové je proslulá svou někdy až chladnou precizností, kterou ovšem vzápětí dokáže popřít něžným, hřejivým prvkem. Podobně jako autorčiny instalace z devadesátých let a nultých let nového milénia, jež jsou charakteristické kontrasty materiálů (kovové sochy obalené látkou, sektorový nábytek potažený háčkovaným plédem apod.), také v Galerii MeetFactory ruší chladivý diktát pozinkovaných sochařských objektů barevné látky a video instalace doprovozená jemnou hudební skladbou s využitím alikvotních hlasů.

Vystavující: Milena Dopitová 
Kurátorka: Eva Riebová 
Vernisáž výstavy: 25. 4. 2019, 19:30 v rámci akce Veřejný dům 
Vstupné: volné

Doprovodné akce: 
30. 4., 19:00 komentovaná prohlídka s kurátorkou Evou Riebovou 
23. 5. promítání pásma videí Mileny Dopitové za účasti umělkyně, úvodní slovo: doc. Mgr. Martina Pachmanová, PhD.
8. 6. komentovaná prohlídka (Pražská muzejní noc 2019) s Milenou Dopitovou a Evou Riebovou 

Vstup na doprovodné akce je volný 

Citace: 
(1) KALINOVSKÁ, Milena, Rozhovor s Milenou Dopitovou, in: Milena Dopitová, I stejné je jiné, Pachmanová Martina (ed.), Akademie výtvarných umění, Praha, 2017, s. 250.
(2) PACHMANOVÁ, Martina, Emocionální konceptualismus Mileny Dopitové, in: Milena Dopitová, I stejné je jiné, Pachmanová Martina (ed.), Akademie výtvarných umění, Praha, 2017, s. 21.