Překročit zaběhlé stereotypy a ukázat keramiku jako materiál současného umění, to bylo cílem 29. Mezinárodního sympozia keramiky v Bechyni. Ke společné měsíční tvorbě přizvala kurátorka Kristýna Péčová a ředitelka sympozia Eva Pelechová šestici významných umělců a umělkyň z Čech i zahraničí, kteří reprezentují aktuální tvůrčí přístupy a pracují s hlínou netradičním způsobem.

 

Výstava Mimo kruh představí díla Salvatora Arancia (IT, UK), v jehož místy až apokalyptické práci dochází k transformaci obrazů či metamorfóze lidského těla splývajícího s přírodou. Arancio tím navazuje na svůj zájem o toto téma a klade si otázku, co by způsobila změna mocenské struktury mezi člověkem a přírodou. Nao Matsunaga (JAP, UK) se po několikaměsíční přestávce vrací v Bechyni ke keramice. Jeho nedávná práce s malbou a dřevorytem se propisuje do nově vznikajícího souboru, který se skládá převážně ze závěsných děl. Na první pohled nesourodé objekty tvoří na sympoziu Marco Chiandetti (IT, UK), ve skutečnosti jsou navzájem propojeny. Spojuje je například jejich křehkost a to, že vznikly na základě skutečných předmětů nalezených umělcem přímo v Bechyni. Přímo pro prostory galerie vytváří Barbora Dayef (CZ) site-specific instalaci, v níž zpracovává tvarosloví perského pilíře nebo náměty z perských bajek. Mexická umělkyně žijící v Praze Jimena Mendoza (MEX, CZ) vyrábí barevné geometrické objekty, mezi nimiž chce vytvářet humorné souvislosti. Neutuchající zájem Ivany Králíkové (CZ, SW) o vztah člověka a půdy je zřetelný i z projektu, na který se zaměřila během uměleckého setkání. Její úvahy o původu materiálu ji přivedly ke zkoumání a využití lokálních surovin, v případě sympozia je to téma fermentace.