KUMST prezentuje site-specific instalaci od studentů FI MU s názvem Mind the Passage. Prostor chodby se stává přechodem reálného prostoru do projekce, která daný prostor vyplňuje a deformuje.

 

Na FI v rámci výuky studenti experimentují s potenciálem programování generativních vizuálních výstupů a jejich možných interaktivních vstupů, jako např. interakce s divákem, vizualizace dat, zvukového vstupu, tvorba vlastních nástrojů, generování vizuálního stylu atp. Studentské práce byly prezentovány na festivalu Prototyp v minulých letech a na mezinárodních studentských výstavách. Letos byly dva projety uvedené na Milan Design Week v kontextu studentské tvorby v prezentovaném projektu Identity.

 

Možnosti generativního umění jsou bezbřehé. Lze spojovat nejrůznější vstupy, hledat vizualitu v oblastech, které vnímáme jinými smysly než zrakem. Základy generativního umění lze hledat v pracích konceptuálních umělců, pro které je základní idea stěžejní. Při tvorbě generativního výstupu je třeba uvažovat zcela abstraktně a hledat zdroje informací – „materiálu“ zcela mimo tradiční chápání tvorby obrazu. Základní program lze snadno modifikovat, čímž vznikají rozličné varianty a vrstvy.