OBRAZ A PŘÍTOMNOST NEPŘÍTOMNÉHO

Poslední soubor obrazů Miroslava Polácha pracuje s tradičním motivem malířství –davovou scénou. Volně vychází třeba z konkrétní kompozice Hieronyma Bosche „Nesení kříže“. Rehabilituje tu iluzívně podané téma davu či masy a aktualizuje ho pro současnost – jedinec a dav. Miroslav Polách se po živých experimentech s formou a po sebereflexi malby vrací ve svém posledním obrazovém souboru k malířské iluzi a parafrázím motivu davové scény, zastavuje na obrazech čas. S použitím 3D technologií modeluje a zkoumá sociologii a „reprodukovatelnost“ masy,
přitom hraje více-kódovanou hru s výrazovými prostředky malby.
Kurátor – Karel Babíček

K výstavě vychází katalog s textem Petra Vaňouse.