Miss You, instalace sklo, kov, projektil, zářivky, fotobuňky, 600x400 cm 2017

Miss You

Kurátor: Luděk Rathouský

Médiem Davida Možného (*1963) je digitální animace a instalace. V ní pracuje s vizuálem a estetikou dob minulých, zejména 70. a 80. let.  Animuje dobové nalezené materiály (staré slovníky, výstřižky z časopisů o bydlení a bytové kultuře) a původní interiéry či architektonické prvky. K jeho nejznámějším počinům nepochybně patří Rahova (2008), animací rozpohybované panelové bloky stejnojmenného bukurešťského sídliště. Možný zkoumá fenomény utopie a její paralely či protiklady: heterotopie a dystopie.

Technicky pracuje David Možný s vícekanálovou projekcí, umožňující divákovi vícero perspektiv. Rozostřuje jeho vnímání prostoru, s nímž nakládá jako s formujícím elementem, těsně propojeným se zvukovou stopou.

Pro Galerii Luxfer připravil David Možný monumentální site specific instalaci, posouvající vztah času a prostoru do nových souvislostí. Podobně jako v ostatních autorových instalacích se divák uvnitř cítí znejistěn. Možný pracuje s vyjádřením prostoru jako formujícím elementem, zaměřeným na jeho ohledávání a artikulaci. Detaily odhalují strukturu věcí, rozrušují jejich funkci. Prostředí vyvolává dojem nepohodlí a stísněnosti.

Název Miss You lze interpretovat dvěma způsoby: anglické sloveso „to miss“ můžeme číst jako „chybět“, ale také jako „minout“ – plný význam těchto výrazů si divák uvědomí při vstupu do instalace.