Atrium na Žižkově ve dnech 10. 2. – 2. 3. 2017 představí milovníkům současného umění dva mladé významné umělce, Filipa Dvořáka a Martina Kolarova. Jejich instalace s názvem Mlčení bouře je volným vizuálním zkoumáním a pátráním po původních inspiračních zdrojích barokního tvarosloví.
Formulace myšlenek při přípravě poslední společné výstavy obou umělců, nazvané Dream of Glitzrig Whirlwind, odstartovala práci na sérii obrazů a objektů tématizujících zdobné architektonické prvky baroka, které srovnávají s přírodním úkazem tornád a tvaroslovím jejich hrozivé krásy, plnosti a dynamiky. Jednotlivá díla pracují s kombinacemi současného umění ovlivněného internetem, klasickou malbou a kresbou. Důležitou součástí série je poněkud neortodoxní práce s vitráží v kombinaci se závěsným obrazem. To vše se pojí do výstavy jako jednotného celku, jehož nedílnou součástí je atmosféra, která tvoří důležitou hranici mezi skutečným prožitkem a virtualitou. 
Filip Dvořák i Martin Kolarov mají přes své mládí za sebou významné počiny na uměleckém poli a značný potenciál do budoucna. Netvoří žádnou oficiálně definovanou uměleckou dvojici, každý má svou uměleckou praxi, jejíž témata a formy se však v určitých bodech potkávají. Čas od času ale spolu vytvoří výstavu, kterou pak vnímají jako společný projekt bez stanoveného autorství jednotlivých artefaktů. Jejich společná tvorba byla k vidění např. na výstavách Dream of Glitzrig Whirlwind (galerie Kaplička, Jablonec nad Nisou, 2016), Preliminary sadness (Karlin studios, Praha, 2015), Festival Kruh (Ústí nad Labem, 2015), Kukačka VI – Mezi banalitou a zázrakem (Ostrava, 2015), Neklid věcí (Kvalitář, Praha, 2015), HashtagNike (Galerie Jelení, Praha, 2015). 
Filip Dvořák je laureátem Essl Award CEE, 2015 a finalista Ceny kritiky za mladou malbu, 2015. Od roku 2011 vystavuje v ČR i v zahraničí, stejně jako Martin Kolarov.