Jsme téměř v první čtvrtině 21. století. Žijeme v rozvinuté zemi s bohatou průmyslovou tradicí. Jak nás ovlivňuje prostředí, společnost, vývoj? Co to znamená v souvislosti s dopravou? Tyto a mnohé další otázky si klade nová výstava v Galerii Ladislava Sutnara. Zatím je možné do výstavních prostor nahlédnout skrze výlohy. Doufáme však, že budeme moci pro návštěvníky opět své dveře otevřít. Výstava potrvá do 29. května.

 

Expozice je rozdělena do několika okruhů. Pomocí plakátů i modelů představuje aktuální studentské vize a nové proudy v designu dopravních prostředků blízké budoucnosti.

 

“Úkolem studentů ateliérů průmyslový design a design modelling je vymanit se ze setrvačnosti ustálených archetypů. Nahlížejí na design z širších perspektiv nikoli jako na pouhé povrchové tvarování. Pomocí designu reagují na nově vznikající problémy. Zkoušejí pochopit nové technologie adekvátním způsobem a hledají pro jejich využití odpovídající formy,” popisují autoři výstavy Jan Korabečný a Štěpán Soutner.

 

Sdílení, automatizace, alternativní pohony, postupující digitalizace, ale i stárnutí populace nám otevírají neprobádané oblasti dopravního designu. Co uživateli nedávno zajišťovalo komfort, může být v dnešní, živelně se rozpínající dopravě vnímáno jako přítěž.

 

V prezentovaných dílech se autoři výstavy snažili zachytit směry těchto změn a představit je návštěvníkům výstavy jako hodnoty, s nimiž je do budoucna třeba počítat.

 

Autoři výstavy a textů:

Mgr. art. Jan Korabečný (vedoucí ateliérů)

Mgr. art. Štěpán Soutner

 

Foto: Alex Dym