V první polovině roku 2014 vyhlásila Armaturka Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem již druhé výběrové řízení na obsazení rezidenčních ateliérů v období od května do prosince. Jeden ze čtyř nabízených prostorů získali studenti ateliéru Design interiéru, kteří se do řízení přihlásili s projektem nazvaným Modul.  

Záměrem Františka Hůly, Tomáše Rejmona a Mikuláše Zippera bylo vytvořit modulární systém aplikovaný v exteriéru nebo interiéru. Původní představy se procesem navrhování a vzájemných konzultací během šesti měsíců proměnily a aktuální výsledek uvidíte na prezentaci v galerii Pro design.