+- Monochrom / Pocta vzájemnosti

Výstava je koncipována jako pocta 120 umělcům, kteří tvořili nebo se jen krátce během své práce zabývali monochromií, a to v obrazech, kresbách, fotografiích a objektech. V rozmezí 20. a 21. století, průřezem mezi generacemi, všemi regiony.