Výstava představuje bezmála tradiční projekt, který již po čtvrté zpřístupňujeme v Památníku Leoše Janáčka mezi svátkem sv. Mikuláše a MDŽ (6. prosince 2022 – 7. března 2023). Čtyři obrazy, které tvoří jistou grafickou partituru s poetickým názvem Partitura padajících sněhových vloček, jsou opět konfrontovány v nových souvislostech i nové instalaci.

 

Monogramista T. D (1947) patří k nejvýznamnějším současným slovenským výtvarníkům. Už od studií inklinoval ke konceptuálnímu způsobu vyjadřování, a to za pomoci mnoha výtvarných prostředků – malby, kresby, grafiky, objektů, instalací, akcí i autorských knih, land artu atd. Je autorem mnoha publikací jako Urob si masku či Noha k nohe atd. Základním principem jeho uměleckého rukopisu se stala metafora, a to ve vizuálním kontextu. Tu uplatňuje nejen v neuvěřitelné škále výtvarných děl, ale také v myšlení obecně, když sám říká „Nie som autor, som metafora“. Toto přesvědční ho nakonec vedlo k úřednímu aktu, kdy si Dezider Tóth v roce 1997 oficiálně změnil jméno na Monogramista T. D.