Roční program v Galerii Kurzor uzavřeme žánrem zátiší. Politický rozměr tohoto formátu s nádechem biedermeieru je sporný a přitažlivý zároveň. Při prvním čtení se zátiší může jevit jako odvracení pohledu od toho, co se děje. Na druhou stranu ale může reprezentovat silný kritický postoj.

  

kurátorky: Sráč Sam a Denisa Bytelová