Tomáš Svoboda, Jako z filmu, 2016

Komentovaná prohlídka výstavy Myslet filmem s kurátorkou výstavy Sandrou Baborovskou a pozvanými autory vystavených děl, mezi které patří Lea Petříková, Jakub Jansa a Radek Brousil.