Co si představíme, když se řekne město Náchod v roce 2050? Jak vypadá, kdo v něm bydlí a jakým způsobem se proměnilo? Co z dnešních dnů se v něm zachovalo? Má mladá generace, kde trávit svůj volný čas? Výstava zaměřená na budoucnost vypráví zásadní příběhy o současném stavu města a veřejného prostoru. Představuje výstup projektu Náchod 3.0: (Utopické) kulturní město 2050, zážitkového vzdělávacího programu určeného pro dospívající mládež a jejich pedagogy, jehož tématem bylo kreativní mapování kulturního klimatu ve městě a jeho imaginace v roce 2050.

 

Důležitým aspektem projektu bylo zapojení velkého množství mladých lidí do procesu přemýšlení nad tím, co kultura znamená, jaká je a jaká by v budoucnu mohla být, aby se na jejím rozvoji mohli a chtěli v budoucnu podílet. Věříme, že tato forma aktivizace může podnítit vytvoření hlubšího vztahu k místu a v budoucnu výrazně podpořit jejich motivaci se na toto místo vrátit a aktivně se podílet na rozvoji města a jeho okolí. Do výstavy budou otištěny potřeby a představy mladých lidí o fungování kulturního města v nedaleké budoucnosti. Jedním z východisek projektu je pojetí kultury 3.0, kterou charakterizuje otevřenost, komunitní rozměr, stírání hranic mezi vysokým a nízkým, společná tvorba artefaktů a kulturních významů a namísto uživatele se hovoří o účastníkovi nebo spolutvůrci.

 

Cítíme se v tomto městě být součástí kulturního ekosystému? Co můžeme dělat dnes na individuální a komunitní úrovni, aby Náchod byl v roce 2050 živým kulturním městem? Výsledná expozice představuje kolektivní utopickou mapu města a může fungovat jako kreativní podklad pro strategické plánování v oblasti kultury a jako zpětná vazba současným kulturním aktérům.

 

kurátorky: Anna Smékalová, Heidi Hornáčková