Náš Transgas & jeho děti

Budova pražského Transgasu architektonického týmu Václava Aulického, Iva Loose, Jiřího Eisenreicha, Jindřicha Malátka a Jana Fišera se stala symbolem proměn dobového kontextu a budila silné emotivní reakce jak v době svého vzniku, tak v posledních letech také v rámci diskuse ohledně její demolice. Autenticita emocí – a také jejich intenzita a rozsah i antagonismus sdílených reakcí (např. #SOSBrutalism) – přivedly autory koncepce chystané výstavy k oslovení jednoho ze členů původního autorského kolektivu, akademického architekta Jana Fišera, profesora Fakulty umění a designu UJEP, s nabídkou k jednorázovému symbolickému „vzkříšení“ interiérové dispozice vinohradské stavby. To probíhá převážně formou kreseb, pracovních skic a historické projektové dokumentace, které současného diváka uvádějí do kontextu techno-optimistických a technicistně-brutalistních představ přelomu 60. a 70. let minulého století.