Následovníci

Příběh Jana Svobody doplňuje expozice středního formátu, sestavená z fotografií Jiřího Poláčka, Jaroslava Beneše, Jana Raby, Miroslava Sychry, Františka Provazníka, Jiřího Foltýna a dalších, generačně mladších fotografů, kteří Svobodu buď přímo znali, nebo byli různými způsoby spřízněni s koncepcí fotografie, kterou vyznával. Výstava ukazuje, že autor se stává integrální součástí své doby prostřednictvím sdílení důležitých témat, která daná doba řeší. Na druhou stranu chce také jasně deklarovat, že přes zjevné formální shody zahrnutých děl, je tu především variabilita, která mluví o fotografii jako o procesu, do nějž vstupuje řada faktorů, jež stojí mimo jasné spojnice, které nám dávají důvod seskupovat je do různých prezentačních celků.