Losovy postřehy a úvahy k problematice koncepce architektury, pojetí interiérů i souvisejících věcí nalezly mimořádnou odezvu a inspiraci u Jana Vaňka (1891–1962), téměř o generaci mladšího neúnavného propagátora progresivních a moderních tendencí. Loosova i Vaňkova celoživotní tvorba byla bytostně spjata s ideály nového životního stylu a bytové kultury. Jejich profesní činnost se propojila nejen u realizace proslulé vily Františka a Milady Müllerových v Praze, ale i v Loosově práci pro brněnské Spojené uměleckoprůmyslové závody (UP), které Vaněk v letech 1921–1925 vedl z pozice vrchního ředitele.

 

přednášející: Jindřich Chatrný

 

Přednáška je součástí přednáškového cyklu Sedm zastavení s Adolfem Loosem, připraveného ve spolupráci BAMu s Muzeem města Brna, který se uskuteční v měsících říjnu a listopadu. Vstupenky zde.