Vladislav Mirvald, Zlomky vlnovek, olej na kartonu, 1990

Výstava představí výběr prací Vladislava Mirvalda, jednoho z nejvýznamnějších představitelů českého neokonstruktivismu, který bude konfrontován s díly jeho současníků i soudobých českých autorů.

  

Vedle tušových geometrických kreseb Vladislava Mirvalda bude k vidění i jeho pozdní tvorba, takzvané biologicko-geometrické náměty. V konfrontaci s tím budou vystaveny grafické práce Aleny Kučerové či konstruktivistické koláže Josefa Hampla. Taktéž bude na výstavě zastoupena geometrická tvorba Zdeňka Prokopa, jehož samostatná výstava bude následovat v únoru.

  

vystavující: Vladislav Mirvald, Zdeněk Prokop, Josef Hampl, Jiří Kolář, Alena Kučerová, František Svátek, Jiří Seifert a další