Pavel Baňka (1941) je obtížně zařaditelným autorem, který se v českém prostředí pohybuje s velkou uvolněností. Tuto přístupovou svobodu si osvojil i kvůli tomu, že už v druhé polovině 80. let zazářil na mezinárodní scéně. Jedním z jeho velkých témat je krajina, která pro něho není jen přírodou a jejím záznamem, zajímají ho všechny další prvky, jež v krajině vystupují a jsou spojnicí mezi civilizačními vrstvami a už romantickými krajinářskými představami. Krajina je podkladní vrstvou pro jeho sebeprojekci. Velmi dobře je to patrné na jeho stále doplňovaných celcích Agrárie a Marginálie. Výstava je připravena k životnímu výročí autora.