Nominované knihy roku 2021

Tradiční přehlídka nominovaných a oceněných českých knih letošního 58. ročníku soutěže o Nejkrásnější českou knihu roku 2022 pořádanou Ministerstvem kultury ČR a Památníkem národního písemnictví. V soutěži je hodnoceno grafické, ilustrační a polygrafické zpracování knih. Porota složená z grafických designérů, ilustrátorů, teoretiků umění i tiskařů ocenila ze 60 nominovaných titulů ty nejlepší v sedmi žánrových kategoriích, dále vybrala nejzajímavější studentské práce a udělila ceny ve speciálních kategoriích.

  

V kategorii odborná literatura získala první místo publikace Útěcha bydlením: Život soukromého sběratele za železnou oponou autorů Marcely Rusinko, Jiřího Pátka a Alexandra Skalického (grafická úprava Milan Nedvěd, nakladatelství Positif)), která představuje příběh sbírky fotografa, sběratele a památkáře Alexandra Skalického. Z beletrie porotu nejvíce zaujal hororový román Frankenstein Mary Shellyové (knižní úprava Nikola Janíčková a Anežka Hájková, nakladatelství Take Take Take). V kategorii dětské literatury si ocenění odnesl fantaskní příběh Tomáše Končinského a Daniela Špačka Do nepaměti (knižní úprava Petr Štěpán, nakladatelství Albatros). Z nominovaných učebnic získala první místo publikace architekty Ivy Potůčkové Bydlení (Grafické řešení Matěj Hanauer a Petra Roubalová, vydala Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze).

  

Nejkrásnější knihou o výtvarném umění se stala monografie Jan Ambrůz věnovaná tvorbě sochaře a pedagoga Jana Ambrůze vydaná k jeho výstavě v brněnském Domě umění (ed. Marika Svobodová, knižní úprava Tereza Bierská a Nela Klímová, nakladatelství Vutium). Z katalogů výstav obsadil první místo katalog Jdu prachu samotou s průhledy do zahrad: Reynek v dialogu k výstavě uspořádané humpoleckou galerií 8smička (ed. Miloš Doležal, knižní úprava Štěpán Malovec a Martin Odehnal). V kategorii autorských knih a bibliofilií porota ocenila autorskou knihu Lucie Lučanské Kniha vnímání (vydalo nakladatelství Lux – Michal Štěpánek).

  

Cenu Arna Sáňky za nejlepší studentskou práci získala Barbora Pavelcová ze Střední odborné školy obchodu, užitého umění a designu v Plzni za knihu-artefakt Vzpomínky na pomalejší svět aneb nekonečné ticho. Další ceny udělil Památník národního písemnictví a Uměleckoprůmyslové museum pro mladé úpravce do 30 let, Spolek českých bibliofilů, Unie grafického designu, Spolek českých umělců grafiků Hollar a Svaz polygrafických podnikatelů. K soutěži byl vydán katalog v grafické úpravě Josefíny Karlíkové a Matěje Vojtuše.