INTERAKTIVNÍ HRA

V rámci dalšího doprovodného programu k výstavě INHABITATED vás Dům umění Ústí nad Labem FUD UJEP zve na spuštění interaktivní hry Andrease Gajdošíka a Barbory Šimkové s názvem Nejvýzkum.cz: Korona speciál. Hra bude divákům zpřístupněna na webové platformě http://inhabitated.net/

 

Nejlepší z možných výzkumů (https://nejvyzkum.cz/) je dlouhodobý webový projekt Barbory Šimkové a Andrease Gajdošíka, který se zabývá experimentálními možnostmi výzkumu jinak jen těžce zkoumatelných společenských jevů i vrstev společnosti. V prvním díle tohoto projektu nazvaném Sedmá třída se autoři zaměřili na výzkum psychologických rysů sta nejbohatších Čechů metodou crowdsourcingu předsudků vůči jejich portrétním fotografiím.

 

V druhém díle Nejlepšího z možných výzkumů nazvaném Korona Speciál se autoři zaměřují na průzkum názorů a postojů sta nejbohatších Čechů, a jak již název napovídá, ve vztahu k celosvětové pandemii nemoci COVID-19. Využívají k tomu opět metodu crowdsourcingu dat, kterou však již nevztahují pouze k vizuálním rysům zkoumaných, ale nově i k více či méně relevantním datům ze života těchto subjektů. Vycházejí přitom z formátu společenské party hry Neobvyklí podezřelí, kterou v online prostředí vyostřují užitím anti-neutrálních otázek a reálných identit podezřelých a znovu tak vnáší politický konflikt do paralyzovaných českých domácností.

 

Jak o COVIDU-19 smýšlí kapitáni českého průmyslu a byznysu? A shodnete se na tom s druhým hráčem? Hrát je možné s reálnými spoluhráči, tak i sólo proti databázi.

 

Tento program se uskuteční za laskavé podpory Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně, Statutárního města Ústí nad Labem a Ministerstva kultury ČR.