Akce Kataríny Hládekové v rámci doprovodných programů CJCH 2016 se uskuteční na oblíbené Brněnské přehradě. Skupina dobrovolníků na šlapadlech se pokusí vytvořit geometrický obrazec na vodní hladině. Symbol, který má během akce vzniknout, kruh nebo osmička, se váže k tématu nekonečna a zacyklenosti. Způsob jakým tento obraz v krajině vznikne, dočasnost jeho podoby a následné uchování pomocí fotografické dokumentace zase odkazují k problematice konstrukce umělé reality. S těmito principy autorka pracuje dlouhodobě a také se přímo vztahují k práci, kterou připravuje pro finále Ceny Jindřicha Chalupeckého 2016.

Doražte se zapojit přímo do akce nebo nás podpořit alespoň z břehu. Hlásí pěkné počasí, takže po vytvoření nekonečna bude následovat koupání, slunění a relax až do pozdního odpoledne!
——–

Katarína Hládeková’s event, one of the side events of JCHA 2016, will take place at the popular Brno Reservoir. A group of volunteers on paddle boats will create a geometric pattern on the water surface. The symbol to be formed during the event, a circle or a sideways figure eight, is linked to the theme of infinity and cycles. The way in which the landscape image will be formed, its temporary character and subsequent preservation by means of photographic documentation allude to the construction of artificial reality. The artist has been dealing with these principles on a long-term basis; they also directly relate to her work prepared for the final of Jindřich Chalupecký Award 2016.

Come and take part in the event or at least support us from the banks. As the weather forecast is favorable, the creation of infinity will be followed by bathing, basking and relaxing till late in the afternoon!