VERNISÁŽ: ÚTERÝ, 19. 6. 2012 OD 18H
VÝSTAVA POTRVÁ DO: 8. 7. 2012

+++

SLAVS AND TATARS: 79.89.09
Přednáška-projekce-diskuse v Tranzitdisplay
Pondělí 18. 6. 2012 v 19 hod

Nepřetržité rozhovory je variabilní soubor otevřených a decentralizovaných výstavních struktur odehrávajících se v rozdílných lokalitách (Polsko, Uruguay, Kyrgysztán atd.) ve formě pokračujícího dialogu. Cílem projektu je vytvořit vzájemné vztahy s publikem prostřednictvím performativního procesu identifikace/analýzy ideologických, ekonomických a politických rozměrů nedávných historií a geografií.
Janek Simon a kolektiv Slavs and Tatars vyplňují mezeru mezi teorií a uměleckou praxí. Jsou zároveň permanentními výzkumníky a cestovateli, kteří spojují několik disciplín od performance k intervencím ve veřejném prostoru a vizuálnímu umění. Jejich práce zahrnuje ve svém procesu výzkum i akt. Nereprezentují dočasnou a iluzivní událost, ale prezentují tuto událost jako umění. Ačkoliv považují historii za sérii událostí, nutně to neznamená, že by ji vytvářeli. Spíše se soustředí na dynamiku toho, jak je historie a geografie zobrazována a psána. Zatímco alokují geopolitická vyprávění se kterými pracují, zároveň pokračují v mediaci významů a jejich pozměňování.
Projekt Nepřetržité rozhovory se zajímá o koncept umělecké geografie, která prezentuje subjekt/objekt a proces jeho formování ve vztahu ke specifické lokalitě a jejím rozdílným parametrům. Variující spojování rozdílů dovoluje současnou existenci různých úhlů pohledu a prezentuje variabilitu existujících vektorů a aktivit. Pojato jako umělecká praxe poté vytváří bohaté možnosti aktivně artikulovat a vyjednávat o pozicích sounáležitosti i nepatřičnosti vzhledem k určitému místu a jeho historii. Je to rozlehlá praxe nikdy nekončících konverzací, která iniciátorům, účastníkům a divákům umožňuje najít si své místo ve vztahu k ostatním.