Krištof Kintera patří mezi nejvýraznější umělecké osobnosti posledních let. Pro jeho tvorbu je charakteristický posun reality směrem k fantasknímu, které se nejeví jako nadbytečné, případně nevšední. Naopak představuje nedílnou v dnešním pragmatickém světě potlačovanou součást každodennosti. Jeho sochy-objekty často vznikají pomocí kombinování a přetváření předmětů každodenní potřeby (židle, fén, kolo, kočárek), dosahuje tak technicky promyšlených soustrojí připomínající perpetum mobile, vynálezy a tajemné útvary žijící si svým vlastním životem. Úspěšnost Kinterových děl nás přesvědčuje o tom, že i věci nesrozumitelné
a nepochopitelné mohou fascinovat a bavit.

Jana Písaříková