Finský vizuální umělec, Nestori Syrjälä (1983), žijící v Helsinkách, je v současné době na lokální scéně velmi oceňovaným mladým umělcem a zároveň je zastoupenn již v tak mladém věku v mnoha sbírkách současného umění ve Finsku (např. světově známá Kiasma). Mladý autor vystudoval na Akademii výtvarného umění v Helsinkách ve Finsku a na Královském institutu umění ve Stockholmu, Švédsko. Je členem Asociace Mustarinda. Aktuálně bude jeho tvorba představena na Bienále v Gwanju v Jižní Koreji. 

Je znám díky svému zájmu o problematiku antropocénu, změny klimatu a ztráty biologické diverzity. Zabývá se krizí v přístupu čověka k životnímu prostředí a jeho odtržením od přírody. Obvykle pracuje se sochou, instalací a videem. Často spolupracuje s dalšími umělci, spisovateli a výzkumníky. 

Ve výstavě pro Galerii Klubovna pokračuje Nestori Syrjälä v cyklu soch Latourské Litanie. Nově vzniklé práce – sochy, jsou tvořeny nejdříve skrze světlo poezie či z určitého seznamu slov a věcí. Tyto "básně" jsou zastoupeny předměty rozdílného materiálního charakteru – organického, anorganického, z hustoty, času, paměti atp. Uměle se tak hromadí a vytvářejí novou vizuální geologickou hmotu. Tato fantaskně-geologická éra přehodnocuje současný pohled na sochu. Hmota se stává konzistentní a diverzita je stírána. Co byly předměty, co byla slova? Kdo byl člověk a co byla příroda?

Kurátorka: Tereza Záchová