Nikol Hoangová se pohybuje na hranici malby a nových médií. Své malby pojímá coby obrazovky smartphonů – její plátna jsou přepisy gest, kterými je ovládáme. Skrz demoverzi kreslící aplikace zpodobňuje naše fetiše s dotykem telefonů a jejich ovládání: Scrollování, swajpování, náhodné dotyky a zahálečná hra s lesklým povrchem se přenáší do jazyka abstraktní malby. Zvýrazňuje tak stopy interakce s interfacy, čímž problematizuje jejich domnělou neutralitu a odhaluje ideologické a materiální stopy, které stojí za vývojem a výrobou elektroniky a problematikou kontroly obecně: Vycizelované názvy nových produktů, reklamní slogany ale i vzácné kovy, které jsou použity při výrobě čipů.

Nikol Hoangová absolvovala ateliér Nová média na FDULS v Plzni, nyní studuje na brněnské FaVU v ateliéru Malířství Luďka Rathouského.

Kurátor: Jozef Mrva