Nisa Factory vzniká díky iniciativě několika jedinců, kteří si uvědomují, že na Jablonecku chybí adekvátní galerijní prostor pro prezentaci současného umění, vědy a technologie. Důstojné místo, kde by se veřejnost mohla prostřednictvím přednášek a debat aktivně účastnit dialogu s umělci, odborníky a významnými osobnostmi napříč oborovým spektrem. Nisa Factory spravuje občanské sdružení stejného jména. Generálním partnerem Nisa Factory je společnost G&B Beads, s.r.o. Rekonstrukce výstavních a společenských prostor proběhla za přispění Ministerstva pro místní rozvoj.