Josef Bolf, Cassiopeia, 2016-2017, plátno olej, 140x190 cm

Výstava No Art Today? představuje reprezentativní výběr uměleckých děl zakoupených do sbírek Galerie hlavního města Prahy v letech 2017 až 2020. Díky pravidelnému rozpočtu na rozšiřování uměleckých sbírek, určeném zřizovatelem, kterým je Hlavním městem Praha, má GHMP jako jedna z mála veřejných galerií již sedmým rokem možnost systematicky doplňovat a rozšiřovat sbírky, které má ve své péči. Na základě pečlivého studia zejména pražské umělecké scény i s ohledem na nedávné výstavní projekty Galerie se daří obohacovat sbírky jak o díla zcela současná, tak i zaplňovat bílá místa v umění zejména druhé poloviny 20. století.

  

Práce vystavené v Městské knihovně představují široké spektrum tendencí umění od šedesátých let 20. století po současnost. Vznikaly za použití všech aktuálně využívaných médií, tedy malby, sochy, videa, instalace, kresby, grafiky a jejich autorských kombinací. Vlastní expozice je strukturována do několika tematických celků.

  

Levé výstavní sály akcentují témata abstraktních tvarových i textových variací (díla Františka Kyncla, Jana Hampla, Milana Kozelky, Jana Šerýcha, Mileny Dopitové, Jitky Svobodové, Lenky Vítkové a dalších). Sekci dominují monumentální sochařské realizace Jiřího Příhody a Magdaleny Jetelové. Velká pozornost je věnována současnému audiovizuálnímu umění, v němž autoři rozvíjejí témata jak společenská, tak čistě vizuální. Jeho autory jsou například Jiří Černický, Ján Mančuška, Mark Ther, Adéla Babanová, Martin Kohout nebo Roman Štětina. Zastoupena jsou zde také některá díla, která byla realizována a prezentována v rámci výstavního programu GHMP pro mladé umělce Start Up – například videa Jiřího Žáka, Richarda Janečka, skupiny APART nebo instalace Marie Tučkové. Specifické místo má ve výběru děl z oblasti nových médií rozsáhlý, mezinárodně ceněný cyklus videí Anny Daučíkové.

 

Další část expozice je prostřednictvím figurativního zobrazení všeobecně orientována více společensky, zejména na problematiku společnosti, tělesnosti nebo genderu. Díla Tomáše Císařovského, Patricie Fexové a Tomáše Smetany ilustrují společenské dění především na pražské umělecké scéně. Formou velkoformátové malby nebo sochařské instalace se k pozici jedince v kontextu své doby vyjadřují například Igor Korpaczewski, Jiří Petrbok, Josef Bolf, Pavla Malinová, Margita Titlová-Ylovsky, Jan Merta a Josef Žáček nebo sochaři Dominik Lang a Anna Hulačová. Experimentální tendenci, obracející se mimo jiné ke kořenům pohyblivého obrazu, představují díla Tomáše Svobody, Daniela Pitína nebo Lubomíra Typlta.

  

Mezi lety 2017 až 2020 Galerie hlavního města Prahy do svých sbírek nákupem či darem získala téměř 700 děl od autorů: Jan Konůpek, Dominik Lang, Jaroslav Róna, Josef Žáček, Július Koller, Alena Kotzmannová, Radek Brousil, Iren Stehli, Karel Miler, Stano Filko, Jan Šerých, Adéla Babanová, Jiří Žák, Anna Daučíková, Woody Vasulka, Jiří Thýn, Valentýna Janů, Marie Kratochvílová, Martin Kohout, Aleksandra Vajd, Jiří Kovanda, Johana Pošová, Ján Mančuška, Marie Tučková, Jan Merta, Josef Bolf, Peter Bartoš, Zbyněk Baladrán, Jiří Franta and David Böhm, Jan Kotík, Anna Hulačová, Roman Štětina, Daniel Pitín, Marie Blabolilová, Tomáš Svoboda, Ivan Pinkava, Vendula Chalánková, Tomáš Císařovský, Martin Mainer, Lubomír Typlt, Sráč Sam, Petr Štembera, Vladimír Havlík, Jan Mlčoch, Tomas Ruller, Milan Knížák, Vladimír Ambroz, Markéta Hlinovská, Zdena Kolečková, Jitka Svobodová, Markéta Othová, Peter Rónai, Rudolf Sikora, Viktor Frešo, František Kyncl, Michaela Maupicová, Magdalena Jetelová, Dalibor Chatrný, Margita Titlová-Ylovsky, Jiří Příhoda, John Cage, Jana Želibská, Alex Mlynárčik, Zorka Ságlová, Barbora Klímová, Particie Fexová, Jiří Kačer, Květa Pacovská, Lenka Klodová, Milena Dopitová, Kateřina Vincourová, Jakub Hošek, Pavel Příkaský, Pavla Malinová, Jiří Petrbok, KW (Igor Korpaczewski), Matěj Smetana, Martin Velíšek, Šimon Brejcha, Lenka Vilhelmová, Richard Janeček, Václav Magid, Ondřej Přibyl, Michal Kindernay, Jitka Válová, Jiří Černický, APART, Barbora Dayef, Matěj Al-Ali, Tomáš Smetana, Milan Kozelka, Lenka Vítková, Matouš Lipus, Anežka Hošková.

 

kurátoři: Sandra Baborovská, Magdalena Juříková, Jitka Hlaváčková, Jakub Král a Olga Malá

  

Druhá část výstavy bude od 16. 11. 2021 pokračovat v Domě fotografie.