Studenti z Fakulty architektury Vysokého učení technického v Brně v lounském pavilonu Josefa Fouska představují své vize nových forem bydlení. Návštěvníci si mohou na výstavě prohlédnout osm projektů, které prostřednictvím architektonických modelů, plánů a vizualizací ukazují možnosti výstavby na severozápadním předměstí Loun.

 

Studenti pod vedením architektů Jana Hory a Adély Šoborové měli za úkol navrhnout řešení oblasti Měleckého předměstí, která představuje typickou neuspořádanou městskou periferii, kde se potkává technická infrastruktura s komerční vybaveností a roztroušenou obytnou zástavbou. Cílem zadání bylo navrhnout nové obytné soubory, kde se bude dobře bydlet, nové kolonie, ve kterých mají Louny dlouhou tradici. V rámci akademického zadání se studenti nemuseli svazovat reálnými omezeními a mohli návrh promýšlet jako ideální model bydlení blízké budoucnosti. Projekty představují soudobá řešení bydlení v malém městě. Hledají optimum mezi pohodlím, hustotou zastavění, udržitelností, soukromím a sdílením. 

 

Studenti se zabývali nejen samotnou podobou bytů, ale taky prostředím a vazbami mezi jednotlivými domy. Vznikly tak struktury, které území využívají efektivně. Současně zajišťují soukromí obyvatel a poskytují sdílené prostory ve formě louky, hřiště, či skleníků. Projekty ukazují, jak by mohlo vypadat bydlení nejen pro rodiny s dětmi, které nabízí vytoužené soukromé zahrady, ale zároveň řeší problémy spojené s typickou satelitní výstavbou. V Lounech je plánována zastávka budoucí vysokorychlostní tratě, která urychlí napojení na pražskou metropoli. Toto zpřístupnění by mohlo vést k nárůstu obyvatel dojíždějících za prací do Prahy, kterým nevyhovuje bydlení ve velkoměstě.

 

vystavující: Adam Hajdák, Alžbeta Bumbálová, David Dubáň, Karolína Gavroňová, Kristýna Ordeltová, Michaela Kirnerová, Pavel Konopka, Veronika Pečeňová, Vilma Belanská, Vojtěch Nejeschleba

otevírací doba: denně 15:00–18:00