Núdzový biotop ako fragment krajiny s určitou faunou a flórou, miesto, kde je možné sledovať kolobeh prírodného cyklu, striedanie svetelných a teplotných podmienok, ale aj priestor pre regeneráciu, inšpiráciu a kontempláciu. Ide o uvedomenie si a začlenenie vlastného ja do väčšieho celku/ekosystému.

  

Biotop funguje v prácach študentov Ateliéru o fotografii VŠVU v Bratislavě ako ateliér, priestor na pozorovanie, experiment a záznam. Následné zobrazovanie alebo vytváranie vlastnej krajinnej jednotky, pozorovanie pomalých premien a zákonitostí, objavovanie mikroprocesov, detailov daného prostredia, budovanie zbierky vizuálnych záznamov v časovej postupnosti, gradujúce vo finálnom objavení znovuzrodenia. Simulácia ideálneho prostredia prinášajúceho odpútanie od civilizačných tlakov, ktoré sa postupne implementovali ako súčasť každodenného bytia. Finálny výber predstavuje vzorku individuálnych prístupov študentov s fotografickým médiom k danej téme.

  

vystavující: Kristína Baloghová, Nataša Bošková, Natália Angletová, Dávid Hangonyi, Barbora Katuščáková, Ema Lančaričová, Marcus Oliver Obert, Sára Stupková, Jana Stankovičová, Anna Mária Špániková, Silvia Saparová, Dominika Ličková

kurátoři: Silvia Saparová, Dominika Ličková

  

Program Photogether Gallery je finančně podporován Ministerstvem kultury České Republiky a statutárním městem Zlínem.