grafický design: Adam Šťovíček

Výstava O pohybu ukazuje práce studentů z Univerzity Hradec Králové. Chce předvést možnosti grafiky v nových souvislostech, v posunech možností, které současná média a nový způsob tisku přinášejí.

 

Co je grafika? Bod, linka, plocha. Základem je kresba. A pak matrice a otisk matrice. Pro vystavené práce je matricí zdrojový kód v počítači, který zaznamenává kresbu autora. Obraz je možné tisknout a statickými obrazy demonstrovat pohyb, změnu, metamorfózy, nebo kresby rozpohybovat a přímo promítat ve formě videa. Vystavené práce jsou rozdílné ve formě i v obsahu. Jako nejdůležitější a určující se zdá osobní vklad jednotlivých autorů, zpráva o vlastním porozumění skutečnosti. Výstava prezentuje výsledky studia v roce 2023/2024.

 

kurátorka: Jaroslava Severová