Výstava O tobě představí v GASK kurátorský výběr z nejmladší ženské malby a sochy orientované na figuru a figuraci. Ústředním motivem projektu je jednak přítomnost silné generační výpovědi, jednak reflexe samotné proměny a aktualizace malířského a sochařského média v době post-informační, kdy se do konstituce díla zcela přirozeně integruje vliv informační mašinérie, společenského zrychlení, nových médií a především sociálních sítí. Výrazové prostředky obrazu a sochy tyto vnější podmínky přirozeně přetvářejí v novou zkušenost, nebo se autorky proti této vizuálně zcizující tendenci vymezují zcela původním autentickým jazykem, který čerpají z různých zdrojů. Co se také radikálně proměňuje, je citlivost a způsob vnímání světa v rozpojení mezi vnějším a vnitřním prožíváním, přičemž se také proměňuje vztah k času a paměti.

 

Název výstavy postihuje narativy zaměřené na sebereflexi a introspekci, které lze sdílet. Každé já se tu proměňuje v ty. Umění zde zrcadlí svět, v němž společně žijeme a jehož každodennost a banalita je výzvou k jejich překonávání.

 

vystavující: Adriana Sarnová, Anna Hulačová, Gabriela Slaninková, Terezie Frindová, Kateřina Komm, Sofie Švejdová, Annemari Vardanyan, Laura Limbourg, Ester Knapová, Kateřina Ondrušková, Lucie Rosická

kurátoři: Petr Vaňous a Veronika Marešová