Foto: Lisa Stertz, “PsychOpomP” (2018), performance v TAMAGO gallery v Berlíně © Ben Lenhart

obraz kulatého a velmi pravidelného kruhu je komponovaný večer během něhož bude uvedena nová performance německé umělkyně Lisa Stertz, následovaná participativní performancí nazvanou Kde je umělec?

Jaká je souvislost mezi uměním a tancem? Jaké jsou pracovní normy v těchto profesích? Jaká je jejich společná hodnota? Co to je být hmotou v post-atomovém věku?

obraz kulatého a velmi pravidelného kruhu je dalším zhmotněním série výstava jako…, v níž se mezi 27. říjnem a 9. prosincem 2018 lítost zaměřuje na zkoumání samotného formátu výstavy skrz média, jež jsou v galerijním prostředí častokrát označovaná jako doprovodná.

Tento veřejný program vznikl s laskavou podporou Key Promotion.

Pro více informací a biografie umělců prosím navštivte https://litost.gallery