Jiří Polášek (nar. 1928)
Divadelní režisér, grafik, malíř, designér.
Osobnost kulturního života v Blansku.
V roce 2013 o něm byl natočen dokumentární film O dveřích bez domu a bulváru za oknem, Lyrický konstruktivista Jiří Polášek, který otevřel cyklus nejen o blanenských osobnostech Živá paměť. Jiří Polášek patřil k prvním, kteří v Blansku od šedesátých let (1966) připravovali výstavy současného umění. Výrazně vyniká svými teoretickými znalostmi v oblasti kultury, tvůrčím záběrem v minulosti i stálou intenzivní malířskou tvorbou. Jeho osobnost nás pojí s kořeny výstavnictví a výtvarného umění v Blansku a zároveň cítíme dluh nad nedoceněností skromného nenápadného člověka, který značně přesahuje rámec blanenského regionu.
Připravovaná výstava bude prezentovat zejména jeho malířskou tvorbu z poslední doby.

Chtěl jsem být, stejně jako můj otec špičkovým odborníkem v typografii. Pečovat o krásné tisky, vydávat sličné knihy, graficky kvalitně připravované plakáty – měl jsem sen – leč okolnosti poválečné politiky byly proti. Škola Bauhausu nebyla obnovena, grafická škola v Lipsku odmítala zahraniční studenty… a tak přišla Praha – Grafická škola.
Pracoval jsem v obchodním oddělení závodu Metra Blansko. Tam jsem připravil katalogy výrobků, zajišťoval spolupráci s brněnskými veletrhy, navrhl řadu kanceláří pro šéfy a pak přišla nabídka od vývojářů na post designéra. Pětadvacet let krásné práce, dokonce i odbornou veřejností uznávané. Zaplať příroda, jak říkal velký básník a herec, nejsem nátura samožerná a v těch diplómech se nepřebírám. Vždyť už to dnes nikoho nezajímá.
Od doby, co jsem rentiér nemaluji po večerech, jako celý aktivní život, ale přes den.
Je to paráda.
Ale koho to zajímá, ptám se…?
Koho zajímá “curriculum vitae“ Jiřího Poláška teď, když „UBÝVÁ ČASU …“