Dominik Gajarský (nar. 1986) je absolventem AVU (Ateliér nových médií II, Anna Daučíková), absolvoval také stáž na UdK v Berlíně (Josephine Pryde) a rezidenční pobyt v rámci EIB Artists’ Development Programme v Lucembursku. Vyjadřuje se především prostřednictvím média fotografie a pohyblivého obrazu se zvláštním citem pro analogovou techniku, včetně její historie. Formálně odkazuje k modernistickým vzorům, současně nahlíží kánon a hegemonii západní kultury kriticky, mj. s ohledem na post-koloniální diskurs, feminismus nebo ekologii. Svou tvorbu pravidelně představuje na samostatných i skupinových výstavách a přehlídkách v Česku i v zahraničí, např. na Close-Up Cinema v Londýně, v Českém centru v Berlíně, v Národní galerii v Praze. V roce 2014 byl jedním z finalistů ceny Leinemann Foundation Award, je finalistou CJCH 2017. Vedle vizuálního umění je také aktivním hudebníkem.

OpenEye17 je cyklus přednášek hostujících teoretiků, umělců a pedagogů na témata současného umění a nových technologií. Přednášky jsou určeny pro studenty FAMU, studenty jiných vysokých škol a pro veřejnost. Konají se v anglickém jazyce, nebo jsou tlumočeny do angličtiny.

http://cas.famu.cz
http://foto.amu.cz
http://dominikgajarsky.com

FAMU
Smetanovo náb. 2,
Praha 1
Akce se koná v projekci FAMU (1. patro)
Vstup volný