Výstava Offlinecore odehrávající se uprostřed Žižkova nabízí prostor k zamyšlení nad stále nejasnější hranicí mezi naší online existencí a touhou po odpojení. Prostřednictvím uměleckých děl 19 autorů a různých medií Offlinecore spíše vyvolává otázky, než poskytuje odpovědi. Je hledání odpojení skutečnou snahou o autenticitu, nebo jen další formou úniku? Cílem výstavy není přinést jasnou odpověď, ale naopak vybízet návštěvníky, aby tyto otázky prozkoumali sami optikou umělců, kteří se potýkají právě s těmito dilematy.

 

Díky interaktivním dílům doplněným o tradiční média si Offlinecore klade za cíl podnítit konverzaci o tom, jak se orientujeme v síťovém časoprostoru a co znamená najít samotu ve světě, ve kterém jsme jen zřídkakdy sami.

 

vystavující: Adam Križovenský, Adam Michálek, Anna Holínská, Anna Solianyk, Jan Froněk, Jan Vu Nam, Kamila Kouřilová, Karolína Auzká, Kateřina Landová, Klara Kierzkowska, Linda Marie Tomaštíková, Liza Nagibina, Matěj Hložánek, Matěj Pšenička, Miky Fišer, Polina Revunenko, Sofiia Zavhorodnia, Sára Ciprová, Vítek Paulík