Oliver Ressler - Ztroskotaní

Když je dnes řeč o mrtvých tělech na plážích, většina lidí si představí imigranty bez dokladů, jejichž lodě se potopily během nebezpečné plavby do Evropy. Počet uprchlíků utopených ve Středozemním moři v roce 2015 je nejvyšší v historii, přesahuje dva a půl tisíce a dělá z hranice mezi Severní Afrikou a Evropou nejnebezpečnější hranici na světě. Ve své sérii fotografií nazvané "Ztroskotaní", zachycuje Oliver Ressler muže nehybně ležící na pláži. Na rozdíl od utečenců mají tito muži obleky, standardní oděv politiků a manažerů. Tyto snímky by mohly zobrazovat ty, kteří jsou zodpovědní za politiku vedoucí ke smrti uprchlíků. Fotografické obrazy odkazují k něčemu, co by se mohlo stát v budoucnosti, pokud bude pokračovat kolaps kapitalistického systému. "Ztroskotaní" ukazují, co by mohlo nastat, kdyby byli manažeři současné ekonomiky sami hozeni přes palubu.