Philippe Decrauzat patří k mladší generaci umělců, vycházející z tradice švýcarské školy abstrakce, kteří pokračují ve strategii avantgardy 60. a 70. let. Autor se dotýká ruského konstruktivismu /jeho dekonstrukcí/, OpArtu /který deformuje/, minimalismu a v neposlední řadě filmu /zvláště experimentálního/.Pro českobudějovický projekt, nazvaný On the Retina / Na sítnici /, připravil zcela nové práce, skládající se ze čtyř částí.