Sbírka sběratele a mecenáše Richarda Adama je mimořádná svou komplexností a zaměřením na současné české, slovenské a německé umění od poloviny osmdesátých let do současnosti. Součástí této kolekce, která patří mezi nejkvalitnější a nejucelenější sbírky současného českého malířství vůbec, je také řada obrazů Ondřeje Kopala (nar. 1974 v Liberci). Ondřej Kopal kombinuje expresivitu a gestičnost s kolážovými prvky, vážná témata prokládá groteskními. Většina jeho děl zrcadlí postmoderní společnost, v níž se trvalou inspirací umění stává cestování, vzdálené kultury a místa. Jako host výstavy bude představen profesor Jiří David, u něhož Ondřej Kopal v letech 1996—2001 studoval. Oba umělce spojuje mj. záliba ve zkratkovitém vyprávění a práce s novodobými symboly.

Tvorba Ondřeje Kopala je často prezentována s mladšími umělci, neboť se v ní objevuje malba sprejem jako základní výrazový prvek streetartu a graffiti. Rozsáhlá liberecká výstava nabízí výběr z téměř všech dosavadních cyklů, od lyricky pojatých difuzních krajin, přes dynamické kosmologické vize až po nejnovější obrazy znázorňující ikony současné populární hudby. Leitmotivem autorova snažení je sjednocení staronového média malby se současnou kulturou klipového vidění světa.