Živá online prohlídka broumovského kláštera odhalí krásy klášterní knihovny.

 

Ve čtvrtek 25. března se virtuálně otevře vzácně dochovaná knihovna broumovského kláštera pro živou online prohlídku. Zájemci ji mohou sledovat z pohodlí svých domovů, prohlídka startuje v 16.30 hodin.

 

Prohlídka, kterou Vás bude provázet průvodce Jakub Gruss spolu s archivářkou Evou Vodochodskou, se zaměří na klášterní knihovnu uchovávající 17 tisíc svazků knih. Zájemci se dozví řadu zajímavých informací z historie i současnosti, na které při běžných prohlídkách není dostatečný prostor. Detailně si díky kameře prohlédnou nástropní fresky, podívají se na ochoz knihovny a prolistují i nejvzácnější poklady z knihovního fondu. Součástí prohlídky bude také krátký předtočený úvod o historii kláštera a jeho založení benediktinským řádem. 

 

Vstupné na prohlídku je 80 Kč, k zakoupení je na webu www.goout.net. 

 

Po zaplacení vstupného zájemci obdrží odkaz ke sledování prohlídky. K dispozici bude také platforma www.sli.do, na které budou moci zájemci klást průvodcům své dotazy, jež budou na konci prohlídky zodpovězeny.